Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Det enkleste er å kontakte oss via denne nettsiden/SMS.

Vi gir time på dagen. Vil du ha time med fastlegen din, sjekk oversikten under. Timebestillinger etter kl 16 behandles neste virkedag.

 

Dager tilgjengelig for pasientkonsultasjoner:

19.03.-23.03. 

26.03.-31.03.

NYTTIG INFORMASJON


Oppfølging av prøvesvar

1. mars 2018 kl. 15:50

Vi vil gjerne minne om rutinene våre når det gjelder oppfølging av prøvesvar. Disse er beskrevet på hjemmsiden vår og finnes her. Grunnen til at vi tar opp dette nå er at endel av kollegiet har hatt for vane å gi tilbakemelding på prøvesvar som er normale og ikke krever noe oppfølging. Fremover vil vi være mer koordinert og alle legene vil følge rutinene vi har i fellesskap. Dvs at undersøkelser og prøvesvar som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil føre til at du blir kontaktet av din fastlege. Fastlegen signerer alle prøvesvar. Normale prøvesvar vil bare unntaksvis føre til at vi tar kontakt. 

Fokusområde 2018. Vandedannende legemidler.

16. februar 2018 kl. 11:53

Nytt fokusområde for fastlegetjenesten i Molde kommune 2018. Høsten 2017 ble det gjennomført medarbeidersamtaler mellom kommuneoverlege Cato Innerdal og alle fastlegene i Molde kommune. Det var under samtalene enighet om å definere et faglig fokusområde for det nye året. I flere av samtalene framkom det et ønske om å fokusere på rekvirering av vanedannende legemidler. Dette ble fulgt opp i møte i allmennlegeutvalget (ALU) i desember 2017, og man besluttet da at alle fastlegene i 2018 skal fokusere på riktig rekvirering av vanedannende legemidler til pasienter. Dette arbeidet har som mål å redusere risikoen for at personer blir avhengig av vanedannende legemidler, samt bidra til at personer som per i dag har problematisk legemiddelbruk kan komme ut av dette. På Fem Faste bestreber vi oss hele tiden med å tilby best mulig tjenester til pasientene våre, inkludert riktig rekvirering av vanedannende legemidler. Vi er positive til at alle legekontorene i Molde har et felles fokusområde. Vi tror at et fokus på å sikre riktig bruk av vanedannende legemidler ved alle legekontor i byen vil bidra til økt kvalitet i helsehjelpen.  

Informasjon omkring temaet "vanedannende legemidler" finner du her:   vanedannende legemidler

Informasjonskriv fra helsetjenesten Molde kommune om smertestillende og sovemedisiner:   informasjonskriv Molde kommune 

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

18. desember 2017 kl. 13:19

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester. 

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Det er forsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere. 

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. 

Bortfall av kravet til henvising til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

Åpningstider

Mandag - fredag 08.15 - 15.30
Telefontid:
09.00 - 11.30 og 13.00 - 14.30

Adresse

Legekontoret Fem Faste
Verftsgt. 10, inngang øst
6416 Molde
Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Fem Faste
Verftsgt. 10
6416 Molde

Vanlig: 71203200
Fem Faste NØDNUMMER: 71203208