Bestill time med SMS

Send til 2097:

FEMFASTE fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

FEMFASTE 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon(Unngå sensitiv informasjon)

Kr. 6,- per mottatt melding.
Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.


NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Rutiner

TIMEBESTILLING:
Se "Forsiden" eller "Bestillinger" på dette nettstedet. På forsiden finner du også en oversikt over hver enkelt leges fraværsdager.
Legen starter arbeidsdagen med forhåndsavtalte kontrolltimer. Senere på dagen er det timer gitt samme dag. Merk at "time samme dag" gis uavhengig av hastegrad eller problemstilling. Mange vil f.eks komme til blodtrykkssjekk, gynekologisk sjekk, utredninger osv.. under denne ordningen.

VANLIG FORLØP VED BESØK VED LEGEKONTORET FEM FASTE:
Ved ankomst går du og setter deg på venterommet innerst i lokalet. Det er ikke nødvendig å melde sin ankomst, med mindre du er usikker på om du har kommet til riktig tidspunkt.
Legen vil rope deg opp til avtalt tid. (forhåpentlig).
Hvis du synes det blir lenge å vente kan du kontakte skrankepersonalet, som vil kunne svare på hvor mye forsinket legen evt. måtte være. Det hender også at det er oppstått misforståelser vedrørende dato eller tid på dagen, og av denne grunn kan enkelte bli sittende lenge uten å bli oppropt.
Inne hos legen vil du få nødvendige resepter, sykemeldinger, henvisninger osv., og det vil bli bestemt om du skal innom laboratoriet.
I så fall vil du bli satt opp på laboratorietimelisten, og venter utenfor laboratoriet til du bli oppropt.
Hvis legen finner det nødvendig med en forhåndsavtalt kontrolltime vil du få tildelt en slik time med skriftlig bekreftelse. Det er viktig at du passer godt på denne lappen.

Siste stasjon er "luka" hos skrankepersonalet. Her foregår betaling ( Se neste punkt ).Sørg til slutt for å få bekreftet at mobiltelefonnummeret ditt er oppført i journalen, og bekrefte om det er greit at du mottar meldinger om prøvesvar osv.. på SMS.

BETALING:
I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel samt noen ganger tileggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv..
Beløpet skal du betale i luka etter legebesøket, enten med kontanter eller med kort. Beløpets størrelse er i hennhold til Normaltariffen for fastleger.( Se under Lenker for å få tilgang til gjeldende prisliste.)
Du skal alltid kontakte personalet i luken før du forlater legesenteret, også om du er under 16 år, er gravid eller har frikort. Frikort skal alltid forevises. Det kan være tilleggstakster som skal betales, og personalet vet ikke alltid om du skal avkreves egenandel eller ikke.
Vi ønsker i minst mulig grad å bruke giro da dette påfører oss ekstra arbeide og kostnader i forb. med regnskap og purringer. Dette gjøres unntaksvis mot et girogebyr, som for tiden er kr. 45.

OPPFØLGING:
Alle pasienter blir fulgt opp av sin fastlege. Hvis du tilfeldigvis har vært hos en av de andre legene ved kontoret, er hovedregelen at fastlegen følger deg opp videre.

Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, SMS, telefon eller via kontorpersonalet.
Det er derfor ikke nødvendig å kontakte oss om prøvesvar, med mindre legen din har gitt beskjed om noe annet.

Dersom du har blitt undersøkt eller utredet for en problemstilling eller et symptom uten at det så langt er funnet noe galt, er det viktig at du som pasient kontakter fastlegen på nytt dersom symptomene vedvarer, forverres eller forandres. Dette gjelder selv om alle prøvesvar hittil har vært normale.

NORMALE PRØVESVAR:
Ved normale prøvesvar informer vi kun unntaksvis om dette.

FORBEDRINGSPOTENSIALE:
Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registere noen områder hvor vi ikke lykkes, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan forbedre våre rutiner.