KVELD/NATT/HELG
I Molde kommune er det legevakt for øyeblikkelig hjelp fra kl. 16 til kl. 08 på hverdager og hele døgnet i helgene. Dette gjelder sykdomstilstander som er såpass alvorlige at de ikke kan vente til fastlegekontoret ditt åpner neste arbeidsdag. Dersom dette blir misbrukt risikerer du å bli avvist på legevakt.

DAGTID
Som en hovedregel skal du kontakte fastlegekontoret på dagtid. Dersom fastlegen ikke kan ta i mot deg har legene i Molde blitt enige om en kollegial ordning hvor de andre legene ved legesenteret ditt skal gi nødvendig helsehjelp.
Hvis du bor i Molde og har fastlege i en nærliggende kommune, skal du bruke dette legekontoret også ved øyeblikkelig hjelp.
For studenter og tilreisende med fastlege annet sted i landet har man etablert daglegevaktordning som går på omgang mellom legekontorene. Ring da 71253333 for å bli kanalisert til riktig kontor.