Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Det enkleste er å kontakte oss via denne nettsiden/SMS.

Vi gir time på dagen. Vil du ha time med fastlegen din, sjekk oversikten under. Timebestillinger etter kl 16 behandles neste virkedag.

 

Dager tilgjengelig for pasientkonsultasjoner:

  

13.08.-17.08.

 

 

20.08.- 24.08.

 

NYTTIG INFORMASJON


Vanedannende legemidler

23. mars 2018 kl. 20:48

Viser til tidligere post om vårt fokusområde for 2018. I den posten ble det bla vist til informasjonsbrev, hvor det er beskrevet de negative sidene ved langtidsbruk av vanedannende legemidler. Med bakgrunn i dette ønsker vi  å ta en gjennomgang et par ganger i året med pasienter som bruker slike legemidler i fast dosering.

I mange tilfeller vil det være naturlig å ta en samtale om temaet og deretter starte en nedtrapping. For smertestillende er nedtrappingstiden som hovedregel 6 uker. For beroligende medisiner og sovemedisiner er nedtrappingstiden 12 uker. Pasient og fastlege kan sammen sette seg ned å lage en nedtrappingsplan. Kommer man gjennom nedtrapping vil mange bli kvitt plagsomme legemiddelbivirkninger og få bedret livskvalitet. Ta gjerne kontakt med fastlegen om du selv ønsker å komme igang med nedtrapping av et vanedannende legemiddel!Oppfølging av prøvesvar

1. mars 2018 kl. 15:50

Vi vil gjerne minne om rutinene våre når det gjelder oppfølging av prøvesvar. Disse er beskrevet på hjemmsiden vår og finnes her. Grunnen til at vi tar opp dette nå er at endel av kollegiet har hatt for vane å gi tilbakemelding på prøvesvar som er normale og ikke krever noe oppfølging. Fremover vil vi være mer koordinert og alle legene vil følge rutinene vi har i fellesskap. Dvs at undersøkelser og prøvesvar som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil føre til at du blir kontaktet av din fastlege. Fastlegen signerer alle prøvesvar. Normale prøvesvar vil bare unntaksvis føre til at vi tar kontakt. 

Fokusområde 2018. Vandedannende legemidler.

16. februar 2018 kl. 11:53

Nytt fokusområde for fastlegetjenesten i Molde kommune 2018. Høsten 2017 ble det gjennomført medarbeidersamtaler mellom kommuneoverlege Cato Innerdal og alle fastlegene i Molde kommune. Det var under samtalene enighet om å definere et faglig fokusområde for det nye året. I flere av samtalene framkom det et ønske om å fokusere på rekvirering av vanedannende legemidler. Dette ble fulgt opp i møte i allmennlegeutvalget (ALU) i desember 2017, og man besluttet da at alle fastlegene i 2018 skal fokusere på riktig rekvirering av vanedannende legemidler til pasienter. Dette arbeidet har som mål å redusere risikoen for at personer blir avhengig av vanedannende legemidler, samt bidra til at personer som per i dag har problematisk legemiddelbruk kan komme ut av dette. På Fem Faste bestreber vi oss hele tiden med å tilby best mulig tjenester til pasientene våre, inkludert riktig rekvirering av vanedannende legemidler. Vi er positive til at alle legekontorene i Molde har et felles fokusområde. Vi tror at et fokus på å sikre riktig bruk av vanedannende legemidler ved alle legekontor i byen vil bidra til økt kvalitet i helsehjelpen.  

Informasjon omkring temaet "vanedannende legemidler" finner du her:   vanedannende legemidler

Informasjonskriv fra helsetjenesten Molde kommune om smertestillende og sovemedisiner:   informasjonskriv Molde kommune 

Åpningstider

Mandag - fredag 08.15 - 15.30
Telefontid:
09.00 - 11.30 og 13.00 - 14.30

Adresse

Legekontoret Fem Faste
Verftsgt. 10, inngang øst
6416 Molde
Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Fem Faste
Verftsgt. 10
6416 Molde

Vanlig: 71203200
Fem Faste NØDNUMMER: 71203208