Aktuelt


Kurs og gruppetilbud ved Molde Sjukehus høsten 2019

30. september 2019 kl. 08:34

Nå kan du be fastlegen din om henvisning. Listen over kurs ved Lærings- og mestringssenteret ved Helse Møre og Romsdal finner du her:

Kurskatalog

Tilbud om 4 vaksiner før infeksjonssesongen står for dør

12. september 2019 kl. 13:56

Molde kommune har i samarbeid med SKIL (senter for kvalitetsutvikling i legekontor) et mål om øke vaksinasjonsgraden i kommunen. Hensikten er å redusere den årlige forekomsten av epidemier og ekstra viktig er det å beskytte risikogrupper. 

Hvilke vaksiner du har fra før kan du sjekke her

I det forebyggende arbeidet mot epidemier er det 4 vaksiner som er aktuelle. Tre av vaksinene er tilgjengelige hos oss allerede. 

 • Boostrix polio (mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Anbefales til hele befolkningen ca hvert 10. år for å opprettholde immuniteten fra barnevaksinasjonsprogrammet. FHI sine anbefalinger kan leses her 
 • Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse). Ny vaksine anbefales hvert 10. år til alle > 65 år og til dem med kroniske sykdommer. Her kan du se nærmere definert risikogrupper.
 • MMR vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder). Anbefales i hovedsak for dem som ikke har fått vaksinen før gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. FHI redgjør grundig for hvem som bør ta vaksinen her      

Sesonginfluensa vaksine komponeres ny for hvert år. Vi har fått signaler om at den kommer til Molde i uke 44.

 • Anbefales til alle over 65 år og til dem med kroniske sykdommer. Her kan du se nærmere definert risikogrupper.

Vi ønsker velkommen til vaksinesamtale med lege, evt kan man komme drop-in på laben å få satt vaksine direkte. Våre vaksinepriser finner du i prislisten


Ny tjeneste: Videotime

10. juli 2019 kl. 10:08

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har vært kritiske til videokonsultasjoner levert av private aktører, men tror video vil være nyttig i fastlegepraksisen, hvor legen allerede har en relasjon til pasienten og kjenner til journalen. Vi på Fem Faste har nå startet opp med videokonsultasjoner som en del av tilbudet vårt. Vi tror pasientene vil sette pris på enklere tilgjengelighet, og i mange sammenhenger mer smidig og bedre oppfølging.

Slik fungerer Videotimer:

Videotime gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. I utgangspuntket bør videotime brukes for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye eller akutte plager, bør du som hovedregel bestille en vanlig legetime. 

Prisen for videotime er den samme som for vanlige legetimer. Du mottar faktura (+ordinært fakturagebyr) i etterkant av samtalen. For dem som har frikort er det ingen kostnader.

For å bestille videotime gjør du dette på vanlig måte. Snakk med fastlegen, helsesekretæren eller skriv i bestillingsskjemaet at du ønsker time på video. Du vil som oftest bli tildelt et tidspunkt etter kl 12 samme dag eller dagen etter. Du får kontakt med legen ved at legen sender deg videolenken på SMS før timen. 

Vi anbefaler at du bruker din smarttelefon til videotimer, men du kan også bruke nettbrett, laptop eller en datamaskin som har webkamera og mikrofon. Du trenger ingen app eller ny programmvare for å gjennomføre videokonsultasjon.

 

Sommerferie og ferieavvikling

10. juli 2019 kl. 09:45

I perioden 24.06.19 til 16.08.19 avvikler legekontoret ferie. I denne perioden vil det være redusert kapasitet. Vi vil prioritere akutte henvendelser. Førerkortattester og ordinære kontroller er eksempler på henvendelser som gjerne kan vente til etter ferien. 

 

Ferieuker for den enkelte lege:

 

Daniel Due-Tønnessen 28-29+31-32

Endre Skjølberg 30-31-32-33

Guro Vik 27-28-29-30

Lars Hasselgård 26-27-28+31-32

Runar Brattli 30-31-32

Sverre Reiten 29-30-31-32-33

Forenkling av rutiner for reseptbestilling

2. april 2019 kl. 12:19

Viser til rutinene våre for reseptbestilling: 

"Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Husk å bestill resepter i god tid før det er slutt på medisinen, spesielt før ferier og høytider. Resepten er normalt signert innen 1-2 virkedager.  Du kan sjekke om resepten er klar via mine resepter ."

Vi fastleger vil som tidligere signere resepter fortløpende. Det nye nå er at det ikke lenger vil bli sendt egen SMS med bekreftelse på at resepten er sendt. Dette kan pasienter  selv finne ut via mine resepter .

 

Kurs og gruppetilbud ved Molde Sjukehus våren 2019

22. januar 2019 kl. 08:02

Nå kan du be fastlegen din om henvisning. Listen over kurs ved Lærings- og mestringssenteret på Molde Sjukehus ser slik ut: 

 • Diabetes type 2 for voksne pasienter
 • ICD kurs
 • IBD -Morbus Crohn og Ulcerøs Colitt
 • Mestring (med Funkis) vaksne med helseutfordringar
 • Artrose Pasientar/pårørande (Ikkje nyoperert)
 • Ortopedisk behandling Før totalproteseoperasjon i hofte  
 • Osteoporose Pasientar som har osteoporose, eller hatt brudd og er utsatt for osteoporose.
 • Multippel sklerose Nydiagnostiserte
 • Parkinson sykdom
 • Svimmelhetsskole
 • Sorg Foreldre som har mista barn i mors liv, eller v/fødsel
 • Stoffskiftekurs
 • Tinnitus kurs
 • Angelmann syndrom

Kurskatalog (inkl kurs i Molde, Ålesund og Kristiansund): 

KURSKATALOG 

 

Timebestilling

4. september 2018 kl. 19:56

Grunnet oppstartsproblemer med Pasientsky fortsetter vi inntil videre bestilling av timer og resepter .m.m. som tidligere gjennom Helserespons. Vi jobber med å få på plass ny kommunikasjonsplattform og kommer tilbake med informasjon når dette er klart for innføring.

 

Vanedannende legemidler

23. mars 2018 kl. 20:48

Viser til tidligere post om vårt fokusområde for 2018. I den posten ble det bla vist til informasjonsbrev, hvor det er beskrevet de negative sidene ved langtidsbruk av vanedannende legemidler. Med bakgrunn i dette ønsker vi  å ta en gjennomgang et par ganger i året med pasienter som bruker slike legemidler i fast dosering.

I mange tilfeller vil det være naturlig å ta en samtale om temaet og deretter starte en nedtrapping. For smertestillende er nedtrappingstiden som hovedregel 6 uker. For beroligende medisiner og sovemedisiner er nedtrappingstiden 12 uker. Pasient og fastlege kan sammen sette seg ned å lage en nedtrappingsplan. Kommer man gjennom nedtrapping vil mange bli kvitt plagsomme legemiddelbivirkninger og få bedret livskvalitet. Ta gjerne kontakt med fastlegen om du selv ønsker å komme igang med nedtrapping av et vanedannende legemiddel!Oppfølging av prøvesvar

1. mars 2018 kl. 15:50

Vi vil gjerne minne om rutinene våre når det gjelder oppfølging av prøvesvar. Disse er beskrevet på hjemmsiden vår og finnes her. Grunnen til at vi tar opp dette nå er at endel av kollegiet har hatt for vane å gi tilbakemelding på prøvesvar som er normale og ikke krever noe oppfølging. Fremover vil vi være mer koordinert og alle legene vil følge rutinene vi har i fellesskap. Dvs at undersøkelser og prøvesvar som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil føre til at du blir kontaktet av din fastlege. Fastlegen signerer alle prøvesvar. Normale prøvesvar vil bare unntaksvis føre til at vi tar kontakt. 

Fokusområde 2018. Vandedannende legemidler.

16. februar 2018 kl. 11:53

Nytt fokusområde for fastlegetjenesten i Molde kommune 2018. Høsten 2017 ble det gjennomført medarbeidersamtaler mellom kommuneoverlege Cato Innerdal og alle fastlegene i Molde kommune. Det var under samtalene enighet om å definere et faglig fokusområde for det nye året. I flere av samtalene framkom det et ønske om å fokusere på rekvirering av vanedannende legemidler. Dette ble fulgt opp i møte i allmennlegeutvalget (ALU) i desember 2017, og man besluttet da at alle fastlegene i 2018 skal fokusere på riktig rekvirering av vanedannende legemidler til pasienter. Dette arbeidet har som mål å redusere risikoen for at personer blir avhengig av vanedannende legemidler, samt bidra til at personer som per i dag har problematisk legemiddelbruk kan komme ut av dette. På Fem Faste bestreber vi oss hele tiden med å tilby best mulig tjenester til pasientene våre, inkludert riktig rekvirering av vanedannende legemidler. Vi er positive til at alle legekontorene i Molde har et felles fokusområde. Vi tror at et fokus på å sikre riktig bruk av vanedannende legemidler ved alle legekontor i byen vil bidra til økt kvalitet i helsehjelpen.  

Informasjon omkring temaet "vanedannende legemidler" finner du her:   vanedannende legemidler

Informasjonskriv fra helsetjenesten Molde kommune om smertestillende og sovemedisiner:   informasjonskriv Molde kommune 

Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

18. desember 2017 kl. 13:19

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester. 

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Det er forsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere. 

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. 

Bortfall av kravet til henvising til fysioterapeut er et av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

Åpningstider

Alle hverdager 08.15 - 15.30

Adresse

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10
Øyeblikkelig hjelp 71203208 eller 113.
Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10, 6416 Molde

Telefon: 71203200