Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Koronavirus logistikk og viktig info

19. mai 2020 kl. 20:32

Logistikk grunnet pandemien:

 • ALLE pasienter som skal komme til legekontoret  klareres for symptomer på koronavirus samme dag som oppmøte med en SMS. Symptomer på koronavirus innbefatter feber, halssmerter, hoste, tungpust, slapphet, muskel/leddsmerter, diare, magesmerter. Har du slike symptomer må du tilsees på av smittelegevakta og kan ikke komme til oss.
 • Du må ALLTID oppgi kontaktårsak ved bestilling. Ta kontakt via sms/nettside.

IKKE møt opp på legekontoret hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller lurer på om du har koronavirus.

 • ALLE med luftveisinfeksjon som trenger legeundersøkelse undersøkes på smittelegevakta på Kirkebakken 116117. På hverdager 08-16.00 er det fastlegen som henviser deg videre hit etter at du har tatt kontakt på sms, E-konsultasjon, video eller telefon. 
 • På Træffhuset utføres koronatesting etter at du har blitt henvist dit av fastlege eller via "koronatelefonen" 90690626
 • Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg på koronasjekk.no
 • Pga situasjonen med koronavirus er det ekstra viktig at alle pasienter som tar kontakt på SMS eller via nettsiden vår skriver hva det gjelder.
 • Molde kommunes samleside for koronaviruset har ellers viktig informasjon som gjelder lokalt. Her er også div. telefonnummer.

Gebyrfri betaling for videotimer

19. mai 2020 kl. 20:31

Melinmedical vil fremover ta seg av all håndtering av faktura/giro. Vi har inngått et samarbeid med Melin primært for å oppnå at pasientene skal kunne slippe fakturagebyr på e-konsultasjoner/videotimer. 

Dagens løsning innebærer at pasienten mottar faktura etter videotime, uten fakturagebyr. 

Når Melinpay er ferdig integrert med vårt journalsystem blir løsningen sånn at pasienten får SMS neste morgen med frist til å betale samme dag. Det skal da være mulig å betale bla med kort eller vips, og på den måten unngå giro. Mer informasjon kommer når løsningen er ferdig utarbeidet.

Ny fastlege fra 1. april

6. mars 2020 kl. 21:17

Vi har fått ny legehjemmel fra Molde kommune og kan derfor utvide staben med en ny fastlege. Den nye legen heter Kimberly Palmgren Gjerde, og starter hos oss 1. April 2020. 

Fire av legene ved vårt kontor har av kapasitetsmessige grunner bedt HELFO om listereduksjon, med overføring av pasienter til nyoppstartet kollega Kimberly. 

De som reduserer listelengden er Sverre Reiten, Guro Vik, Runar Bratli og Endre Skjølberg. Det er HELFOs datasystem som foretar en tilfeldig utvelgelse av pasienter. Pasientene som velges ut vil motta et brev med informasjon. Vi håper dette går bra og håper på forståelse for at fastleger med lange lister har behov for å trappe noe ned på arbeidsmengden. Vi ønsker alle berørte pasienter lykke til med ny fastlege.

Med bidragene fra kollegiet, starter Kimberly i april med 550 pasienter. Hun har total listelengde på 1000 pasienter. Det betyr at hun har 450 ledige plasser. Vi ser derfor frem til å ta imot gamle og nye pasienter til legekontoret vårt.

De som vil melde seg på Kimberlys liste kan gjøre det her

 

Influensavaksinering 2019/2020

30. oktober 2019 kl. 15:56

Fom denne uken har vi startet ordinær influensavaksinasjon. Ønsker du influensavaksine, kan du komme drop in på laboratoriet. Forhåndsbestilling er ikke nødvendig. Du kan selvfølgelig også få vaksinen som del av en vanlig konsultasjon hos din fastlege. 

Hvem som bør ta vaksinen finner du bla på Molde kommune sine hjemmesider her

Prisen på vaksinen finner du her

Når du vurderer influensavaksine kan du samtidig få påfyll av boosterix polio og pneumokokk. Les mer om dette i posten under "Tilbud om 4 vaksiner før infeksjonssesongen står for dør". 

Tilbud om 4 vaksiner før infeksjonssesongen står for dør

12. september 2019 kl. 13:56

Molde kommune har i samarbeid med SKIL (senter for kvalitetsutvikling i legekontor) et mål om øke vaksinasjonsgraden i kommunen. Hensikten er å redusere den årlige forekomsten av epidemier og ekstra viktig er det å beskytte risikogrupper. 

Hvilke vaksiner du har fra før kan du sjekke her

I det forebyggende arbeidet mot epidemier er det 4 vaksiner som er aktuelle. Tre av vaksinene er tilgjengelige hos oss allerede. 

 • Boostrix polio (mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Anbefales til hele befolkningen ca hvert 10. år for å opprettholde immuniteten fra barnevaksinasjonsprogrammet. FHI sine anbefalinger kan leses her 
 • Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse). Ny vaksine anbefales hvert 10. år til alle > 65 år og til dem med kroniske sykdommer. Her kan du se nærmere definert risikogrupper.
 • MMR vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder). Anbefales i hovedsak for dem som ikke har fått vaksinen før gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. FHI redgjør grundig for hvem som bør ta vaksinen her      

Sesonginfluensa vaksine komponeres ny for hvert år. Vi har fått signaler om at den kommer til Molde i uke 44.

 • Anbefales til alle over 65 år og til dem med kroniske sykdommer. Her kan du se nærmere definert risikogrupper.

Vi ønsker velkommen til vaksinesamtale med lege, evt kan man komme drop-in på laben å få satt vaksine direkte. Våre vaksinepriser finner du i prislisten


Ny tjeneste: Videotime

10. juli 2019 kl. 10:08

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har vært kritiske til videokonsultasjoner levert av private aktører, men tror video vil være nyttig i fastlegepraksisen, hvor legen allerede har en relasjon til pasienten og kjenner til journalen. Vi på Fem Faste har nå startet opp med videokonsultasjoner som en del av tilbudet vårt. Vi tror pasientene vil sette pris på enklere tilgjengelighet, og i mange sammenhenger mer smidig og bedre oppfølging.

Slik fungerer Videotimer:

Videotime gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. I utgangspuntket bør videotime brukes for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye eller akutte plager, bør du som hovedregel bestille en vanlig legetime. 

Prisen for videotime er den samme som for vanlige legetimer. Du mottar faktura (+ordinært fakturagebyr) i etterkant av samtalen. For dem som har frikort er det ingen kostnader.

For å bestille videotime gjør du dette på vanlig måte. Snakk med fastlegen, helsesekretæren eller skriv i bestillingsskjemaet at du ønsker time på video. Du vil som oftest bli tildelt et tidspunkt etter kl 12 samme dag eller dagen etter. Du får kontakt med legen ved at legen sender deg videolenken på SMS før timen. 

Vi anbefaler at du bruker din smarttelefon til videotimer, men du kan også bruke nettbrett, laptop eller en datamaskin som har webkamera og mikrofon. Du trenger ingen app eller ny programmvare for å gjennomføre videokonsultasjon.

 

Sommerferie og ferieavvikling

10. juli 2019 kl. 09:45

I perioden 24.06.19 til 16.08.19 avvikler legekontoret ferie. I denne perioden vil det være redusert kapasitet. Vi vil prioritere akutte henvendelser. Førerkortattester og ordinære kontroller er eksempler på henvendelser som gjerne kan vente til etter ferien. 

 

Ferieuker for den enkelte lege:

 

Daniel Due-Tønnessen 28-29+31-32

Endre Skjølberg 30-31-32-33

Guro Vik 27-28-29-30

Lars Hasselgård 26-27-28+31-32

Runar Brattli 30-31-32

Sverre Reiten 29-30-31-32-33

Forenkling av rutiner for reseptbestilling

2. april 2019 kl. 12:19

Viser til rutinene våre for reseptbestilling: 

"Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Husk å bestill resepter i god tid før det er slutt på medisinen, spesielt før ferier og høytider. Resepten er normalt signert innen 1-2 virkedager.  Du kan sjekke om resepten er klar via mine resepter ."

Vi fastleger vil som tidligere signere resepter fortløpende. Det nye nå er at det ikke lenger vil bli sendt egen SMS med bekreftelse på at resepten er sendt. Dette kan pasienter  selv finne ut via mine resepter .

 

Timebestilling

4. september 2018 kl. 19:56

Grunnet oppstartsproblemer med Pasientsky fortsetter vi inntil videre bestilling av timer og resepter .m.m. som tidligere gjennom Helserespons. Vi jobber med å få på plass ny kommunikasjonsplattform og kommer tilbake med informasjon når dette er klart for innføring.

 

Vanedannende legemidler

23. mars 2018 kl. 20:48

Viser til tidligere post om vårt fokusområde for 2018. I den posten ble det bla vist til informasjonsbrev, hvor det er beskrevet de negative sidene ved langtidsbruk av vanedannende legemidler. Med bakgrunn i dette ønsker vi  å ta en gjennomgang et par ganger i året med pasienter som bruker slike legemidler i fast dosering.

I mange tilfeller vil det være naturlig å ta en samtale om temaet og deretter starte en nedtrapping. For smertestillende er nedtrappingstiden som hovedregel 6 uker. For beroligende medisiner og sovemedisiner er nedtrappingstiden 12 uker. Pasient og fastlege kan sammen sette seg ned å lage en nedtrappingsplan. Kommer man gjennom nedtrapping vil mange bli kvitt plagsomme legemiddelbivirkninger og få bedret livskvalitet. Ta gjerne kontakt med fastlegen om du selv ønsker å komme igang med nedtrapping av et vanedannende legemiddel!Oppfølging av prøvesvar

1. mars 2018 kl. 15:50

Vi vil gjerne minne om rutinene våre når det gjelder oppfølging av prøvesvar. Disse er beskrevet på hjemmsiden vår og finnes her. Grunnen til at vi tar opp dette nå er at endel av kollegiet har hatt for vane å gi tilbakemelding på prøvesvar som er normale og ikke krever noe oppfølging. Fremover vil vi være mer koordinert og alle legene vil følge rutinene vi har i fellesskap. Dvs at undersøkelser og prøvesvar som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil føre til at du blir kontaktet av din fastlege. Fastlegen signerer alle prøvesvar. Normale prøvesvar vil bare unntaksvis føre til at vi tar kontakt. 

Fokusområde 2018. Vandedannende legemidler.

16. februar 2018 kl. 11:53

Nytt fokusområde for fastlegetjenesten i Molde kommune 2018. Høsten 2017 ble det gjennomført medarbeidersamtaler mellom kommuneoverlege Cato Innerdal og alle fastlegene i Molde kommune. Det var under samtalene enighet om å definere et faglig fokusområde for det nye året. I flere av samtalene framkom det et ønske om å fokusere på rekvirering av vanedannende legemidler. Dette ble fulgt opp i møte i allmennlegeutvalget (ALU) i desember 2017, og man besluttet da at alle fastlegene i 2018 skal fokusere på riktig rekvirering av vanedannende legemidler til pasienter. Dette arbeidet har som mål å redusere risikoen for at personer blir avhengig av vanedannende legemidler, samt bidra til at personer som per i dag har problematisk legemiddelbruk kan komme ut av dette. På Fem Faste bestreber vi oss hele tiden med å tilby best mulig tjenester til pasientene våre, inkludert riktig rekvirering av vanedannende legemidler. Vi er positive til at alle legekontorene i Molde har et felles fokusområde. Vi tror at et fokus på å sikre riktig bruk av vanedannende legemidler ved alle legekontor i byen vil bidra til økt kvalitet i helsehjelpen.  

Informasjon omkring temaet "vanedannende legemidler" finner du her:   vanedannende legemidler

Informasjonskriv fra helsetjenesten Molde kommune om smertestillende og sovemedisiner:   informasjonskriv Molde kommune 

Åpningstider

Alle hverdager 08.15 - 15.30

Adresse

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10
Øyeblikkelig hjelp 71203208 eller 113.
Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10, 6416 Molde

Telefon: 71203200