Viktig informasjon om Koronaviruset

Ordinær pasientoppfølging og rutiner ved Legekontoret Fem Faste


VANLIG FORLØP VED BESØK VED LEGEKONTORET FEM FASTE:
Ved ankomst går du og setter deg på venterommet. Det er ikke nødvendig å melde sin ankomst med mindre du er for sen. Vi minner om at en legetime normalt er på ca 15 minutter og at man tar opp 1-2 problemstillinger av gangen. Inne hos legen vil du få nødvendige resepter, sykemeldinger, henvisninger osv., og det vil bli bestemt om du skal innom laboratoriet.
I så fall vil du bli satt opp på laboratorietimelisten, og venter utenfor laboratoriet til du blir oppropt.

Siste stasjon er betalingsautomaten. I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel samt noen ganger tilleggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner osv.
Beløpet skal du betale Credicare betalingsautomat ved utgangen. Beløpets størrelse er i hennhold til Normaltariffen for fastleger. (Se under Lenker for å få tilgang til gjeldende prisliste.)
Sjekk alltid betalingsautomaten før du forlater legesenteret, også om du er under 16 år, er gravid eller har frikort.

Når det gjelder e-konsultasjoner/videotimer har vi inngått ett sammarbeid med Melinpay. Dagens løsning innebærer at pasienten mottar en melding med faktura dagen etter videotime, uten fakturagebyr forutsatt at den betales samme dag. 


OPPFØLGING:
Alle pasienter blir fulgt opp av sin fastlege. På dager der fastlegen ikke tilbyr konsultasjoner kan du få time hos en annen lege ved legekontoret.

Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, SMS, telefon eller via kontorpersonalet. Fastlegen signerer alle prøvesvar.
Det er derfor ikke nødvendig å kontakte oss om prøvesvar, med mindre legen din har gitt beskjed om noe annet.

Dersom du har blitt undersøkt eller utredet for en problemstilling eller et symptom uten at det så langt er funnet noe galt, er det viktig at du som pasient kontakter fastlegen på nytt dersom symptomene vedvarer, forverres eller forandres. Dette gjelder selv om alle prøvesvar hittil har vært normale.

NORMALE PRØVESVAR:
Ved normale prøvesvar informer vi kun unntaksvis om dette.

FORBEDRINGSPOTENSIALE:
Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registere noen områder hvor vi kan bli bedre, ber vi deg gi oss informasjon om dette, slik at vi kan forbedre oss.


Åpningstider

Alle hverdager 08.15 - 15.30

Adresse

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10
Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10, 6416 Molde

Ordinær: 71203200
Øyeblikkelig hjelp/Samhandling: 71203208