Viktig informasjon om Koronaviruset

Spørsmål og svar


Husk at du er sikrere på å få kontakt med kontorpersonalet ved å benytte SMS eller internett istedet for telefon.

Hvis jeg trenger AKUTT LEGEHJELP ? Ring vårt nødnummer 71203208 eller 113.

Hvis jeg blir SYK UTENOM KONTORETS ÅPNINGSTID.
Hvis tilstanden kan vente til neste arbeidsdag, send SMS / internettmelding der og da eller ring neste morgen i telefontiden, så får du time neste dag. Hvis fastlegen din ikke er tilstede vil en av de andre legene ved senteret se på deg.
Hvis tilstanden ikke kan vente, ring legevakt 71253333.

Hvis jeg trenger VANLIG LEGETIME, bestill på internett via vår hjemmeside eller ring oss i kontorets åpningstid. Du vil ofte kunne få time samme dag. Noen ganger kan det gå inntil 4-5 virkedager. Angi gjerne ca når du ønsker timen, feks "tidlig på dagen på tirsdag".  Under starten av koronapandemien ble telefontime også godkjent fra Helfo som konsultasjonsform på linje med vanlig "fysisk" legetime og "e-konsultasjon".

Alle leger på Legekontoret Fem Faste har ulike oppdrag i kommune eller helseforetak i tillegg til Fastlegejobben.
Du finner en nærmere angivelse av hvilke dager i uken fastlegen din er tilstede på forsiden. 

Hvis jeg IKKE KOMMER GJENNOM PÅ TELEFON? Send en melding på SMS eller bruk vår nettside www.femfaste.no

Hvis jeg trenger å gi legen en KORT BESKJED ELLER SPØRSMÅL PER TELEFON ?
Kontakt oss på samme måte som angitt i avsnittet over. Legen vil da kontakte deg tilbake. 

Hvis jeg trenger SYKEMELDING ?
De fleste arbeidstaker har egenmeldingsdager som skal tas ut før man søker lege, antallet slike dager variere fra bedrift til bedrift. Sykemelding gis som en hovedregel etter at maks. antall egenmeldingsdager er oppbrukt, og det har ingen hensikt å bestille time for sykemelding før dette.

Hvis jeg trenger en RESEPT PÅ FAST MEDISIN?  Da kan du bestille med SMS eller send melding via nettsiden reseptbestilling. Hovedregelen er at e-resept genereres av fastlegen. Dette gjelder særlig ved forskrivning av vanedannende legemidler. Behandlingstiden mtp reseptbestilling er 1-2 virkedager. Du kan sjekke om resepten er klar via linken mine resepter . Bruker du et vanedannende legemiddel? Da må du inn til legemiddelgjennomgang et par ganger i året. Det vil da bli vurdert nytte versus ulemper. Mulighet for nedtrapping? Aktuelt med overgang til annet legemiddel?  

GRAVID? Bestill time samme dag, som angitt over. Første svangerskapskontroll er i uke 8-12 (svangerskapsprøver kan først tas i 12 svangerskapsuke).  Husk å ta med urinprøve til hver legetime!

Hvis jeg tror at jeg har BLÆREKATAR ? Bestill time som angitt over. Husk å ta med urinprøve.

Hvis jeg ønsker å FJERNE FØFLEKK el.l.? Bestill time som angitt over. Legen vil som regel vurdere føflekken og så sette opp på kontrolltime for fjerning / innsending.

Hvis jeg skal måle INR og få dosert MAREVAN? Dette er eneste pasientkategori som kan komme direkte uten timeavtale. Meld fra i luken når du kommer, du vil da bli satt opp på laboratorietimelisten. Legen kommer inn i bildet når INR-svaret foreligger. Vi ønsker at pasientene selv passer på å kommme til INR-måling når egen fastlege er tilstede. En egen oversikt over dette finnes på femfaste.no

Hvis jeg ønsker å ta en BLODPRØVE? Hovedregelen er at ingen skal ta blodprøver før lege har vurdert indikasjonsstilling og hvilke prøver som skal tas. Man må derfor inn til en legetime først.

Hvis jeg synes det går FOR LANG TID TIL JEG HØRER NOE FRA LEGEN etter at jeg har tatt blodprøver eller andre undersøkelser ? Hovedregelen er at legen tar kontakt hvis det er gjort avvikende funn som bør kontrolleres eller følges opp. Vi har ikke kapasitet til å informere om normale prøvesvar, men dette kan du avtale i hvert enkelt tilfelle med fastlegen din.


Hvis jeg trenger SYKEMELDING ELLER FORLENGELSE AV SYKEMELDING? Bestill time som angitt over hvis ikke annet er konkret avtalt med fastlegen din.

Hvis jeg trenger FØRERKORTATTEST ?: Bestill time som angitt over. Husk å ta med evt. briller til synstesten.

Hvis jeg trenger SJØMANNSATTEST/MØNSTRINGSATTEST ? Bestill time som angitt over hos Dr. Lars Fredrik Hasselgård, som er godkjent sjømannslege.

Hvis jeg er MISFORNØYD MED FASTLEGEN MIN: Vårt ønske er at du tar  dette opp med legen din i forbindelse med en time. Kanskje kan evt. misforståelser oppklares. Ofte vil en ærlig tilbakemelding være nyttig for legen og noen ganger vil det kunne åpne opp og legge til rette for en bedre relasjon mellom lege og pasient. Dersom du fortsatt vil bytte fastlege gå til portal for å bytte fastlege helsenorge.no Bytte fastlege

Hvis jeg GLEMMMER TIMEN MIN ? Hovedregelen er at du må dekke tapt arbeidsfortjeneste for fastlegen, fordi du har opptatt en time. Dette utgjøres av egenandel og tapt trygderefusjon + et faktureringsgebyr. Husk å bestille ny time hvis problemstillingen fortsatt er aktuell.

Åpningstider

Alle hverdager 08.15 - 15.30

Adresse

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10
Vis kart

Kontakt oss

Legekontoret Fem Faste
Verftsgata 10, 6416 Molde

Ordinær: 71203200
Øyeblikkelig hjelp/Samhandling: 71203208